"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw

Kamila Wawrzycka 

 

slowa kluczowe:

 przemoc wobec kobiet, przyczyny przemocy, teoria społecznego uczenia, teoria frustracji – agresji, teoria rutynowych działań

 

DOI: 10.15503/onis2012-195-204

 

pdf pełna wersja artykułu