"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Strategie rozwoju dolnośląskich gmin i ich realizacje w oczach mieszkańcówna podstawie ankiet

Marzena Bratuś

 

 

slowa kluczowe:

 strategia, wdrażanie strategii, gmina, mieszkańcy gminy, lokalna społeczność,region, obszar

 

DOI: 10.15503/onis2012-186-194

 

pdf pełna wersja artykułu