"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Postępowanie zabezpieczające na majątku przedsiębiorcy na podstawie regulacji prawa upadłościowego i naprawczego

Roman Szumlakowski

 

slowa kluczowe:

 prawo upadłościowe, przedsiębiorca, zabezpieczenia, upadłość, zarząd przymusowy, syndyk masy upadłościowej, sędzia

 

DOI: 10.15503/onis2012-175-185

 

pdf pełna wersja artykułu