"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza przedstawiona na łamach „Polski Zachodniej”

 Katarzyna Śliwak

 

slowa kluczowe:

 Janusz Jędrzejewicz, reforma oświaty, sanacja, „Polska Zachodnia”, Górny Śląsk

 

DOI: 10.15503/onis2012-159-167

 

pdf pełna wersja artykułu