"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

Stereotypy polsko-niemieckie w językowym obrazie świata oraz w wybranej polskiej prozie emigracyjnej

Maria Głowacka

 

slowa kluczowe:

stereotypy narodowościowe, stereotypy etniczne, językowy obraz świata, heterostereotyp Niemca, autostereotyp Polaka, polska proza emigracyjna

 

DOI: 10.15503/onis2012-148-158

 

pdf pełna wersja artykułu