"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

Kapitał intelektualny – zarządzanie i wycena. Nawigator Skandiia współczesne przedsiębiorstwa medialne w Polsce

Michalina Szczepańska 

 

 

slowa kluczowe:

 kapitał intelektualny, wycena, zarządzanie, media, wartości niematerialne, przedsiębiorstwo

 

DOI: 10.15503/onis2012-139-147

 

pdf pełna wersja artykułu