"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Wolontariat- definicja, typy, readaptacja społeczna

Seweryn Leszczyński

 

slowa kluczowe:

 wolontariat, resocjalizacja, organizacje pozarządowe

 

DOI: 10.15503/onis2012-131-138

 

pdf pełna wersja artykułu