"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Pedagogika miejsc pamięci

 Luiza Kończyk

 

slowa kluczowe:

 pedagogika miejsc pamięci, miejsce pamięci, kultura pamięci, edukacja historyczno-polityczna, edukacja międzykulturowa

 

DOI: 10.15503/onis2012-123-130

 

pdf pełna wersja artykułu