"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Internetowy dyskurs o współczesnych postawach i wartościach

 Ewa Kapusta

 

Słowa kluczowe:

 Attitudes, values, social proof of rightness, internet discourse, representatives of young generation

 

  DOI: 10.15503/onis2011-68-77

 

pdf pełna wersja