"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Tanatyczny tryptyk ponowoczesności: kryzys, pornografia i renesans śmierci

Ilona Zakowicz

 

Słowa kluczowe:

 postmodernity, images of death, crisis, renaissance of death, virtual cemeteries, media

 

  DOI: 10.15503/onis2011-56-67

 

pdf pełna wersja