"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Analiza językowa seksistowskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego

 Kamila Kuros

 

Słowa kluczowe:

 język polski, językowy obraz świata, płeć, seksizm, antyfeminizm

 

  DOI: 10.15503/onis2011-380-390

 

pdf pełna wersja