"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Problem relacji wartości i faktu w filozofii Stanisława Brzozowskiego

Urszula Lisowska 

 

Słowa kluczowe:

wartość, fakt, sens, czyn, praca, jaźń, podmiot transcendentalny, krytycyzm, forma, materia, pozytywizm, modernizm, intersubiektywizm

 

DOI: 10.15503/onis2011-28-38  

 

pdf pełna wersja