"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Iskry, które spowodowały pożar. Trzy wydarzenia, które zapoczątkowały Ruch na Rzecz Praw Obywatelskich w Stanach Zjednoczonych

Julian Jeliński

 

Słowa kluczowe:

 Afroamerykanie, Ruch na Rzecz Praw Obywatelskich, równouprawnienie, rasizm, Trzecia Rewolucja Amerykańska, walka z dyskryminacją rasową

 

DOI: 10.15503/onis2011-260-265  

 

pdf pełna wersja