"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Uczelnie wyższe a idea ustawiczności kształcenia

Aleksandra Marcinkiewicz 

 

Słowa kluczowe:

 kształcenie ustawiczne, edukacja całożyciowa, uczelnie wyższe, uniwersytet, edukacja dorosłych

 

  DOI: 10.15503/onis2011-243-254

 

pdf pełna wersja