"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Wojna sprawiedliwa u św. Tomasza z Akwinu

 Włodzimierz Jan Ziółkowski

 

Słowa kluczowe:

 Władza miecza, obrona siebie i innych, kara główna, wojna sprawiedliwa, zabójstwo tyrana, sprawiedliwa przyczyna, władza publiczna, uczciwa intencja

 

  DOI: 10.15503/onis2011-22-27

 

pdf pełna wersja