"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Próby klasyfikacji wzorów linii czerwieni wargowej

Ewa Jurczyk- Romanowska

 

Słowa kluczowe:

 cheiloskopia, czerwień wargowa, ślady ust, registratura cheiloskopijna, klasyfikacja wzorów czerwieni wargowej

 

  DOI: 10.15503/onis2011-215-228

 

pdf pełna wersja