"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Świadek koronny jako nadzwyczajna instytucja pozyskiwania świadków

Agata Bosiacka

 

Słowa kluczowe:

 prawo karne, proces karny, środki dowodowe, świadek koronny, „mały świadek koronny”, odstąpienie od wymierzenia kary

 

  DOI: 10.15503/onis2011-209-214

 

pdf pełna wersja