"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Generatywność gejów, którzy ukończyli 40. rok życia – amerykańska inspiracja dla polskich badań

Maria Biegańska

 

Słowa kluczowe:

 generatywność, geje, coming – out, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

 

 DOI: 10.15503/onis2011-173-182

 

pdf pełna wersja