"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Dzieci wychowujące się w rodzinach z niepełnosprawnym rodzicem – badania pilotażowe

Barbara Urbanowicz

 

Słowa kluczowe:

 Rodzina, niepełnosprawność, funkcje rodziny, socjalizacja, rola społeczna, rola chorego

 

  DOI: 10.15503/onis2011-163-172

 

pdf pełna wersja