"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych mieszkających w Polsce i czynniki ją determinujące

Marta Papiernik

 

Słowa kluczowe:

 niepełnosprawność, prawo pracy, modele niepełnosprawności, naukowe zainteresowanie niepełnosprawnością, edukacja i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, stereotypy i uprzedzenia, bariery, praktyki dyskryminacyjne, defaworyzacja

 

  DOI: 10.15503/onis2011-156-162

 

pdf pełna wersja