"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Podręczniki szkolne Polskiej Macierzy Zagranicą a edukacja i wychowanie dzieci polskich na obczyźnie

Martyna Tomiczek 

 

Słowa kluczowe:

 Polska Macierz Szkolna Zagranicą, podręczniki, wychowanie, edukacja, polskie dzieci na obczyźnie

 

  DOI: 10.15503/onis2011-143-155

 

pdf pełna wersja