"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Pijaństwo górników na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX - portret zbiorowy

Katarzyna Kubica

 

Słowa kluczowe:

 Pijaństwo na Górnym Śląsku, pijaństwo, Górny Śląsk, górnicy

 

  DOI: 10.15503/onis2011-131-142

 

pdf pełna wersja