"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Lęk przed Bogiem, śmiercią i Szatanem w dawnej Rzeczpospolitej (XV – XVIII w.)

Seweryn Leszczyński

 

Słowa kluczowe:

 Bóg, śmierć, Szatan, lęk, piekło, grzech

 

  DOI: 10.15503/onis2011-121-130

 

pdf pełna wersja