"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 Edukacja informacyjna na uniwersytecie – pomiędzy ideałem a rzeczywistością. Czy można w Polsce wykorzystać doświadczenia amerykańskie?

Maria Bosacka

 

Słowa kluczowe:

 informative abilities, continuous education, e-learning, mentoring, college libraries

 

  DOI: 10.15503/onis2011-113-118

 

pdf pełna wersja