"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

Etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej

 

Bartosz Fingas

 

Słowa kluczowe:

etyka, cnoty, filozofia klasyczna, antropologia filozoficzna, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Alasdair MacIntyre

 

DOI: 10.15503/onis2011-11-21

 

pdf pełna wersja