"Ogrody Nauk i Sztuk" 2011 (1)

 

 „Czerwony Kapturek był śliczną dziewczynką, a Kopciuszek wyszedł za księcia…”- rozbieżności między rodzajem gramatycznym a naturalnym nazw bohaterek bajek i ich konsekwencje w tekstach

Aleksandra Szczurek

 

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, nazwy bohaterek bajek, rodzaj gramatyczny, rodzaj naturalny, rozbieżności między rodzajem naturalnym a gramatycznym

 

  DOI: 10.15503/onis2011-108-112

 

pdf pełna wersja